=========================
دوشنبه 11 دی 1396    
بازدید: 2761

- بوم شناسی منابع آبی

 

ا هداف :

- شناخت بوم سازگان مختلف آبی و انجام مطالعات مستمر بوم شناسی منابع آبی دریایی( مناطق دریایی، مناطق ساحلی، خوریات و جزایر) و منابع آبی داخلی (رودخانه ها،  سد ها و آبگیرها،  استخرهای آبزی پروری،  آبزی پروری در قفس )

  - انجام مطالعات و تحقیقات علمی و کاربردی در رابطه با محیط زیست آبزیان به منظور:

-   شناخت انواع آلاینده های آلی و معدنی

- مطالعه اثرات مخرب آلاینده ها بر ارکانیزمهای گیاهی و جانوری محیط زیست

- حفاظت و بازسازی ذخایر و بهره برداری پایدار از منابع زنده در بوم سازگان آبی

- مطالعات و پژوهشهای مستمر اثرات متقابل آبزی پروری و محیط زیست بمنظور ارایه راهکارهای کاهش اثرات مخرب پابهای ورودی به آبهای ساحلی

  - انجام پژوهشهای مرتبط با تهدیدات بیولوژیک در راستای شناسایی پدیده های تروفی ، ترکیب و تراکم لایه بنتیک و سایر آبزیان و اعلام به مدریت بحران پژوهشکده،

-   مطالعه و پژوهش های کاربردی بمنظور بررسی اثرات محیطی و اقتصادی ناشی از استقرار صنایع در حاشیه سواحل استان اثر آنها بر ذخایر آبزیان

- انجام تحقیقات کاربردی و اکولوژیک مرتبط با زیستگاههای مصنوعی، آبزی پروری در قفس ، مزارع پرورشی به منظور:

-- شناخت اثرات سازه های مصنوعی در محیط آبی

-- مطالعات مرتبط با آبزی پروری در قفس و اثر آن در آبهای ساحلی و خوریات استان

-- تجزیه و تحلیل مطالعات مرتبط با آبزی پروری در قفس و زیستگاههای مصنوعی و اعلام مناطق مساعد و مستعد به منظور توسعه آبزی پروری در مناطق ساحلی و دریایی

 

 

مهمترین پروژه‌ها و دستآوردها

-         استقرار سامانه داده برداری لحظه ای از شرایط زی شناوران گیاهی (تنوع وتراکم وکلروفیل A ) وهمچنین ثبت وذخیره مقادیر کل هیدروکربن های نفتی درآب دریا( TPH  ) برای اولین بار درآبهای جنوبی کشور ودریافت اطلاعات از طریق سیستم های رادیوئی درپژوهشکده

-         انجام پروژه بررسی وضعیت زی شناوران گیاهی درآبهای ساحلی استان هرمزگان ودستیابی به چگونگی تنوع زیستی درآبهای مناطق جذر و مدی

-         بررسی سموم جلبکی احتمالی ناشی از بلوم جلبکی به روشهای مختلف بیولوژیکی، بیوشیمیایی و شیمیایی در آب و صدفهای دوکفه ای به عنوان کورنومتر زیستی

-         انجام مطالعات وبررسی های زیست محیطی درارتباط با تعیین بهترین نقاط جهت باز سازی ذخایر مرجان شاخ گوزنی در پیرامون جزیره لارک

-         بررسی وضعیت آب ورسوب استخر های پرورش میگو درراستای مدیریت مزارع پرورش میگو در استان هرمزگان

-         اتمام پروژه بررسی سیست داینوفلاژله ها در رسوبات دریائی استان هرمزگان

-         ارائه گزارش طرح ملی هیدروبیولوژی آبهای محدوده ایرانی دریای عمان

-         پایش شکوفائی جلبکی درآبهای شمال شرقی ، شمال غربی ومرکزی استان هرمزگان

-         اجرای پروژه بررسی قابلیت استفاده ازصدف نرمتنان دوکفه ای به عنوان کرونومتر زیستی برای ارزیابی کیفی اکوسیسبم دریائی خلیج فارس

-         شناسائی 97 عدد سیست داينوفلاژله دريائي از3 راسته بزرگ داینوفلاژله ها

-         اجرای پروژه خاص بررسی اکولوژیک ماهی گلخورک درآبهای ساحلی شرق وغرب استان هرمزگان

-         برگزاری کارگاه آموزشی منطقه ای سنجش سموم جلبکی با حضور نمایندگان ROPME از کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس

==================================================================================== 

- بیولوژی و ارزیابی ذخایر

 

اهداف:

-         مطالعه بیولوژی و ارزیابی ذخایر آبزیان مهم از دو منظر تجاری و اکولوژیکی

-         زیست شناسی ،پویایی شناسی، و بررسی تغییرات جمعیتی

-         تعیین زی توده و ذخایر سرپا، و برآورد سطح بهینه تلاش صیادی،

-         بررسي امكان توسعه صيد صنعتي با استفاده از اطلاعات ماهواره اي و سنجش از دور

-         استاندارد سازی چشمه تورهای صیادان سنتی و صنعتی

-         بازسازی ومدیریت ذخایر آبزیان با تاکید بر مدیریت اکوسیستمی

 

مهمترین پروژه‌ها و دستآوردها

- برآورد زی توده میگوهای تجاری و غیر تجاری استان هرمزگان، به تفکیک مناطق صید در استان هرمزگان

-  کاهش هزینه های صیادی، افزایش صید سالانه پایدار، مدیریت ذخایر میگوهای استان، کاهش هزینه های صنایع عمل آوری و اشتغال زائی

ایجاد و پیاده سازی داده های مکانی شیلاتی استان هرمزگان در محیط ArcGIS

-  ارائه مناطق صیادی، پراکنش انواع آبزیان، آبزی پروری، آلاینده ها و جوامع زیستی به تفکیک منطقه

- تسریع در تصمیمات مدیریتی به ویژه حوادث غیر مترقبه زیستی(مانند کشندقرمز) 

- بررسی اثرات نصب زیستگاه های مصنوعی بر ارگانیسم های دریایی در آبهای بندرعباس

-  بازسازی ذخایر آبزیان، افزایش ذخایرماهیان مهم تجاری، افزایش تنوع زیستی

- شناسایی بهترین مکان جهت بازسازی ذخایر مرجان ( Acropora spp. ) در جزیره لارک

- شناسایی بهترین مکان جهت بازسازی ذخایر زیستگاه ماهیان تزئینی

================================================================================== 

- آبزی پروری

 

ا هداف :

-         توسعه تحقیقاتی تکثیر و پرورش ماهیان دریائی

-         معرفی گونه جدید در صنعت پرورش ماهیان دریایی

-         ارتقاء کیفی مدیریت مزارع پرورش میگو

مهمترین پروژه‌ها و دستآوردها:

-         تهیه مولد، مولد‌سازی و امکان تکثیر و پرورش ماهیان دریایی هامور و صافی (برای نخستین بار در کشور)

-         دستیابی به بیوتکنیک تکثیر ماهی صافی

-         بررسی مدیریت مزارع پرورش میگوی وانامی

-          ترویج یافته‌های تحقیقاتی مدیریت مزارع پرورش میگو

============================================================================= 

- بیماریهای آبزیان

 

  ا هداف :

-         بررسی علل مرگ و میر احتمالی ماهیان

-         بررسی علل مرگ و میر احتمالی سخت پوستان

-         بررسی علل مرگ و میر احتمالی پستانداران دریایی

-         بررسی علل مرگ و میر احتمالی بی مهرگان دریایی

-         پایش بهداشت و بیماری‌های مزارع پرورش میگو

-         پایش بهداشت و بیماری‌های مزارع پرورش در قفس ماهیان دریایی

-         پایش بهداشت و بیماری‌های نرمتنان پرورشی

 

مهمترین پروژه‌ها و دستاوردها:

-         بررسی اپیدمیولوژیک  تاثیر برخی از عوامل محیطی و مدیریتی بر بروز بیماری لکه سفید میگو در میگوی سفید هندی و میگوی پاسفید

-         بررسی وضعیت بهداشت و بیماریهای مراکز تکثیر و پرورش میگوی کشور

-         ردیابی و شناسایی حاملین بیماری لکه سفید در میگوهای وحشی و خرچنگها در استان هرمزگان

-         بررسی وضعیت بهداشتی و علل تلفات صدفهای مرواریدساز لب سیاه

========================================================================= 

ژننتیک آبزیان

ا هداف :

 - شناسایی و مطالعات سیستماتیک آبزیان به روش مولکولی

-  مطالعه ساختار ژنتیک جمعیت انواع مختلف آبزیان و تعیین نشانگر مولکولی آنها

- شناسایی و استخراج ژنهای اقتصادی آبزیان و ایجاد بانک ژنی انواع آبزیان بومی و اقتصادی کشور

- استخراج و شناسایی مارکرهای جدید میکروساتالایت در آبزیان از طریق کلونینگ و تعیین توالی آنها و ارائه به بانک جهانی ژن NCBI

- مطالعه و بررسی مواد بیو اکتیو از منابع دریایی

================================================================================== 

- تکنولوژی فرآورده های دریایی

 

ا هداف :

      -         کاهش ضایعات مربوط به افت کیفی و آبزیان ریز ، کم مصرف که شامل غیر قابل مصرف شدن آنها، کاهش ارزش اقتصادی و یا در نهایت مصرف آنها با کیفیت نامطلوب می گردد.

-         مطالعات اکتشافی در زمینه جداسازی و شناسایی میکروارگانیسم های دریایی بومی با کاربرد در صنایع مختلف اعم از آبزی پروری،پزشکی، محیط زیست و کنترل زیستی

-         تولید فراورده های طبیعی دریایی با منشاء میکروارگانیسم ها و شناسایی ساختار شیمیایی ترکیبات موثر