درباره موسسه

تاریخچه اهمیت شیلات در تأمین امنیت غذایی، ارزآوری، ایجاد اشتغال، جلوگیری از مهاجرت‌های روستایی و تثبیت جمعیت ساحل‌نشین بیانگر نیاز هر چه بیشتر به گسترش فعالیت‌های شیلاتی می‌باشد. این فعالیت‌ها هنگامی در راستای توسعه پایدار است که مبتنی بر نتایج پژوهش‌های علمی باشد. بر این اساس مرکز تحقیقات شیلاتی دریای عمان در سال 1361 فعالیت خود را در بندرعباس شروع کرد و با توسعه فعالیت‌ها و امکانات، در سال 1381 با مجوز وزارت علوم، تحقیقات و فنآوری به پژوهشکده اکولوژی خلیج فارس و دریای عمان ارتقاء یافت. ساختمان مرکزی پژوهشکده در فضایی به مساحت 4200 متر مربع در قسمت جنوبی اداره کل شیلات هرمزگان، مشرف به دریا واقع شده است و همچنین دارای دو ایستگاه تحقیقاتی در شهرستان‌های بندرلنگه و بندر جاسک می‌باشد. فعالیت‌های تحقیقاتی پژوهشکده در قالب گروه‌های اکولوژی دریا، بیولوژی دریا، ژنتیک آبزیان، تکثیر و پرورش آبزیان و فرآوری آبزیان دریایی، بهداشت و بیماری ها انجام می‌گردد.