به گزارش روابط عمومی پژوهشکده اکولوژی خلیج فارس و دریای عمان نشست تخصصی بخش اکولوژی پژوهشکده ها و مراکز تحقیقاتی وابسته به موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور امروز سه شنبه نهم آبان ماه 1402 با هدف هماهنگی بیشتر در اجرای پروژه های مشترک برگزار شد.
در این نشست که با پیشنهاد و هماهنگی پژوهشکده اکولوژی خلیج فارس و دریای عمان و همکاری ستاد موسسه به صورت مجازی برگزار شد. ابتدا دکتر مرتضوی رئیس پزوهشکده اکولوزی خلیج فارس و دریای عمان ضمن خوشآمد گویی به شرکت کنندگان هدف از اجرای این نشست را هم افزایی و هماهنگی بیشتر در اجرای پروژه های پژوهشی عنوان کردند. سپس دکتر بهمنی رئیس موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور به اهمیت نگرش اکوسیستمی و نقش آن در اثربخشی فعالیت های پژوهشی اشاره و خواستار پرداختن به موضوعاتی نظیر تغییرات اقلیمی و اثرات آن بر منابع آبزیان شدند. ایشان در ادامه تشکیل شبکه متخصصان اکولوژی دریایی کشور با مشارکت محققان موسسه و دانشگاه ها را یکی از موارد مهم دانسته و خواستار هدایت طرح های تحقیقاتی اکولوزی به موضوعات بین بخشی شدند.
سپس خانم دکتر سراجی رییس بخش اکولوژی بندرعباس به ارائه معرفی طرح ها و پروژه ها و قراردادهای پژوهشی جاری، تجهیزات و امکانات پژوهشی وآزمایشگاهی و پرسنل شاغل در بخش پرداختند و 95 درصد پروژه های در دست اجرای بخش را سفارش محور و تعداد آزمون های زیستی و غیر زیستی انجام شده در 6 ماهه اول 1402 توسط بخش اکولوژی را به تعداد 116 آزمایش و تعداد مقالات منتشر شده از بخش را 3 مقاله به زبان انگلیسی و 5 مقاله فارسی اعلام نمودند. وی در بخش همکاری برون سازمانی، همکاری با ادارات کل شیلات و محیط زیست استان، بنادر و کشتیرانی و همکاری در اجرای پایان نامه های دانشجویی را از دیگر اقدامات انجام شده بخش اعلام کردند. ایشان کمبود نیروی انسانی را یکی از مهمترین چالش های بخش عنوان کردند(بیش از 60 درصد همکاران شاغل در بخش دارای سابقه خدمت بالای 25 سال می باشند). دکتر سراجی کمبود شناور تحقیقاتی، وسیله نقلیه مناسب، هزینه سرسام آور تعمیر لوازم و تجهیزات مستهلک، نیاز به ایجاد بانک اطلاعاتی پارامترهای زیستی و غیر زیستی مستمر، ایجاد ارتباط مفید با کشورهای حوزه خلیج فارس و دریای عمان، استفاده از ظرفیت صنایع ساحلی در تامین بخشی از هزینه های تحقیقاتی و هماهنگی و به کارگیری راهکارهای جلوگیری از موازی کاری توسط دانشگاه ها و مراکز تحقیقاتی در بحث اکولوژی و آلودگی دریا را نیز از چالش های پیش رو برشمردند. ایشان خواستار راه اندازی بخش خدمات آزمایشگاهی، تشکیل کارگروه اکولوژیک جنوب کشور و تشکیل چنین جلسات مجازی یا حضوری را حداقل در طول سال شدند.
در ادامه روسای بخش های اکولوزی پژوهشکده های خوزستان و بوشهر و همچنین مرکز تحقیقات آبهای دور چابهار، پتانسیل های موجود و چالشها و مشکلات بخش خود را بیان کردند. در پایان مقرر شد جمع بندی نهایی و کلی پس از ادامه نشست در روز چهارشنبه دهم آبان ماه اتخاذ گردد.