به گزارش روابط عمومی پژوهشکده اکولوژی خلیج فارس و دریای عمان نشست تخصصی بخش اکولوژی پژوهشکده ها و مراکز تحقیقاتی وابسته به موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور امروز سه شنبه نهم آبان ماه 1402 با هدف هماهنگی بیشتر در اجرای پروژه های مشترک در حال برگزاری می باشد.
خبر تکمیلی متعاقبا ارسال می گردد.