به گزارش روابط عمومی پژوهشکده اکولوژی خلیج فارس و دریای عمان، جلسه ای با حضور دکتر حافظیه معاون پژوهش و فناوری موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور، رئیس، معاونین و محققین پژوهشکده در روز دوشنبه مورخ 1402/7/10 برگزار گردید. در ابتدای جلسه آقای دکتر مرتضوی رییس پژوهشکده ضمن خوشآمدگویی، مروری بر مهمترین رسالت های تحقیقاتی پژوهشکده و ارتباط با سازمان های اجرایی و بهره برداران داشتند. در ادامه دکتر محبی معاون پژوهشی پژوهشکده گزارش مبسوطی از عملکرد پژوهشی شش ماهه اول سال 1402 ارایه کردند. ایشان رویکردهای پژوهشی و ترویجی پژوهشکده را در سال جاری در شش محور ذیل نام بردند.
-اجرای اولویت های پژوهشی ابلاغی به پژوهشکده در سال 1402
-اجرای پروژه های مشتری مدار
-پیگیری فعالیت های تحقیقاتی مرتبط با رونمایی از دستاوردهای پژوهشی سال 1402
-پیگیری راه اندازی مرکز رشد
-تقویت ارتباطات با سازمانهای اجرایی/تحقیقاتی داخل و خارج موسسه
/بخش خصوصی/ تعاونی های صیادی
-ترویج یافته های علمی مستخرج از پروژه های تحقیقاتی خاتمه یافته
-ارتقاء و تجهیز زیرساخت های آزمایشگاهی  
ایشان تعداد پروژه های تحقیقاتی جاری و در فاز گزارش نویسی پژوهشکده را 43 عنوان اعلام نمودند که 22 مورد آن از ابتدای سال جاری در کمیته علمی فنی موسسه مصوب شده است.  از میان طرح و پروژه های مذکور، 47% دارای برنامه راهبردی امنیت غذایی، 25% منابع طبیعی آب و خاک، 19% تنوع زیستی و ذخایر ژنتیکی، و 9% آموزش و ترویج و مدیریت، اقتصاد و اجتماعی می باشند و 66% از تعداد کل طرح و پروژه ها،   مشتری مدار و در قالب قراردادهای پژوهشی تامین اعتبار می گردند.
محبی در ادامه به تشریح وضعیت اجرایی دستاوردهای پژوهشی پژوهشکده در سال 1402 شامل دستیابی به دانش فنی طراحی و تولید کنسرسیوم میکروارگانیسم های بومی پروبیوتیک میگوی پرورشی، دستیابی به ارزیابی ارزش غذایی، کیفیت و تعیین عمرماندگاری گوشت و محصولات تولید شده صدف خوراکی و همچنین دستیابی به دانش فنی تولید آنزیم لیپاز از امعاء و احشاء تون ماهیان پرداخت.
همچنین از فعالیت های شاخص پژوهشکده در سال جاری به فعالیت های مرتبط با راه اندازی مرکز رشد شیلاتی مشترک فی مابین پژوهشکده و پارک فناوری خلیج فارس، ارتباط با دانشگاهها و مراکز تحقیقاتی استان،  برگزاری نشست های مشترک  تخصصی با سازمانهای اجرایی مرتبط مانند اداره کل شیلات و اداره کل حفاظت محیط زیست استان و جامعه بهره بردار و حضور استانی پژوهشکده در بررسی و مدیریت چالش های شیلاتی در زمینه های صید و صیادی، آبزی پروری و محیط زیست دریایی نام برده شد.  
در ادامه دکتر حافظیه ضمن تشکر از همکاران پژوهشکده در پیشبرد فعالیت های تحقیقاتی و انجام پروژه ها،  پویایی مجموعه در راستای سیاست های سازمانی و موسسه را خوب توصیف نموده و یکی از اقدامات ارزنده پژوهشکده را تلاش در جهت تامین اعتبارات استانی برشمردند. وی در ادامه به بحث مجری بودن محققین پژوهشکده با نسبت بالای پروژه به محقق را قابل توجه دانستند و در پایان جلسه نیز به بررسی مشکلات مطرح شده توسط کارشناسان و محققین پرداختند.