میگو یکی از آبزیان مهم در سفره غذایی مردم هرمزگان می باشد که علاوه بر رفع بخشی از نیاز غذایی در کشور، از بازار صادرات خوبی در کشورهای همسایه نیز برخوردار است. با توجه به اینکه میگوها هر ساله از خصوصیات جمعیتی متفاوتی برخوردار هستند، برای رسیدن به بهره برداری پایدار، لازم است سالیانه مورد بررسی قرار گیرند و با مدیریت کنترل شده،  بهره برداری از این آبزیان را به گونه ای انجام داد که به زیستگاه های ساحلی و پایدار ذخیره میگو آسیب وارد نگردد و از جهت دیگر نیازهای غذایی نیز تامین گردد. بر این اساس، بررسی ذخایر میگو هر ساله به منظور کمک در مدیریت صید و بهره برداری پایدار از این ذخیره در استان هرمزگان توسط پژوهشکده اکولوژی خلیج فارس و دریای عمان انجام می پذیرد.
مدیریت صید میگو بر اساس بازگشایی فصل صید در زمان مشخص و کنترل صید به منظور رسیدن به میزان مجاز برداشت صورت می پذیرد. در سال جاری، گشت دریایی میگو برای بررسی ذخیره و تعیین توده زنده از 26  شهریور آغاز و تا 30 شهریور ماه ادامه دارد. این بررسی که با استقرار کارشناسان پژوهشکده اکولوژی خلیج فارس و دریای عمان بر روی تعداد چهار فروند لنج صیادی متعلق به صیادان فعال و با تجربه انجام می پذیرد، صیدگاه های کوهستک تا منطقه طولا در جزیره قشم مورد بررسی قرار می گیرند. لایه های عمقی دو تا ده متری مورد بررسی بوده و زمان تورکشی بین یک تا یک ساعت و نیم می باشد. در این عملیات ضمن بررسی تراکم ذخیره میگو در مناطق مختلف، به بررسی و پایش نسل نوپای میگو خصوصاً گونه میگوی موزی و ورود آن از مناطق نوزادگاهی به زیستگاه اصلی این آبزی پرداخته می شود. همچنین با بررسی های طولی میگوها، وضعیت رشد این آبزیان بررسی شده و در ادامه زمان رسیدن میگوها به سایز اقتصادی برداشت محاسبه خواهد شد. در نتیجه این تحقیقات با توجه به شناسایی وضعیت ذخیره که از گشتهای تحقیقاتی حاصل خواهد شد، زمان مناسب برای شروع فصل صید میگو توسط لنج های صیادی و همچنین میزان مناسب و بهینه برداشت میگو مشخص و به اداره کل شیلات هرمزگان اعلام خواهد شد.