دریابست یکی از روش های مهم و راهبرد مدیریتی موثر برای حفاظت و بازسازی ذخایر آبزیان می باشد.
دکتر مرتضوی، رئیس پژوهشکده اکولوژی خلیج فارس و دریای عمان با اشاره به اهمیت اجرای دریابست از آن به عنوان یک راهبرد مدیریتی موثر برای حفاظت و بازسازی ذخایر ماهیان دریایی یاد کرد. ایشان با بیان اینکه موضوع افزایش تلاش صیادی غیرمجاز در آب های جنوب ایران مختص به استان هرمزگان نبوده بلکه پدیده ای عمومی در چهار استان جنوبی محسوب می شود گفت:
این طرح در استان های خوزستان و بوشهر انجام شده و استان هرمزگان نیز در راستای اهداف دریابست از یکم تا پانزدهم مهرماه این طرح را به مرحله اجرا در می آورد.
وی با اشاره به اینکه بر اساس آمار و بررسی های صورت گرفته تعداد شناورهای غیرمجاز تقریبا حدود چهار برابر شناورهای مجاز است که شناورهای غیرمجاز یاد شده از نظر ادوات صیادی و نگهداری صید تا انتقال به ساحل نیز استانداردهای شیلات و قوانین و مقررات صیادی را رعایت نمی کنند و در نتیجه تلاش صیادی غیرمجاز در ابعاد مختلف بر روی ذخایر آبزیان شیلاتی به طور مستمر و مداوم فشار وارد می کنند
در نتیجه ی این رخدادها بسیاری از آبزیان استان هرمزگان در معرض فشار صید و صیادی می باشند که می توان به برخی از گونه های تجاری از قبیل حلوا سیاه، شوریده معمولی، شبه شوریده دهان سیاه، کوسه ماهیان، هامور معمولی، راشگو معمولی، حلوا سفید، میش ماهی و... اشاره نمود که اجرای دریابست می تواند نقش بسزایی در کاهش اثرات صید غیر مجاز داشته باشد.
دکتر مرتضوی گفت: صید غیرمجاز، تلاش های علمی و منطقه ای برای حفظ و مدیریت ذخایر آبزیان را تضعیف می کند و در نتیجه پیشرفت ها در جهت دستیابی به اهداف پایدار و مسئولیت بلند مدت را متوقف می کند. وی افزود: علاوه بر این صید غیرمجاز اجحاف و تبعیض بر علیه آن دسته از صیادانی که مسئولانه و صادقانه و مطابق با شرایط مجوزهای قانونی عمل می کنند، روا می دارد و در نهایت نیز معیشت و اشتغال افراد بومی را در معرض تهدید قرار می دهد.
دکتر مرتضوی خاطر نشان شد: اثرات تدریجی فشار صیادی بر ذخایر آبزیان بدین صورت بروز می کند که به تدریج ماهیان کوچک، کم ارزش اقتصادی و دارای سطوح تروفی غذایی پایین جایگزین ماهیان درشت و با ارزش تجاری می شوند.
ایشان ابراز داشت: بدون شک نمی توان به راحتی صیادان غیرمجاز را تحت مدیریت و مقررات شیلاتی کنترل کرد، در حال حاضر ذخایر آبزی دریایی توانایی و پاسخگوی این حجم از فعالیت شناورهای غیرمجاز نمی باشد و از طرفی اثرات آلودگی و دستکاری های انسانی بر زیستگاه های حیاتی مانند خورها، جنگل های حرا، مناطق پرتولید ساحلی که نقش اساسی در چرخه زندگی آبزیان دارند و به نوعی محلی برای زیست نوزادان و تخمریزی بالغین محسوب می شوند، این آلودگی ها ظرفیت های اکولوژیک این مناطق را به شدت کاهش داده، به طوری که احیا و بازسازی طبیعی ذخایر ماهیان را تحت تاثیر قرار می دهند و در چنین شرایطی بررسی راه های کمک به بازسازی ذخایر از جمله احداث زیستگاه مصنوعی و اجرای دریابست از اهمیت ویژه برخوردار است که خوشبختانه توسط شیلات هرمزگان به خوبی در حال پیگیری است.
وی طرح دریابست را یکی از روش های مهم برای حفظ و بازسازی ذخایر خواند و گفت:
در سال های اخیر این طرح توسط کارشناسان و مدیران شیلاتی با مشارکت جامعه صیادی دنبال می شود. دریابست را می توان ممنوعیت زمانی-مکانی، بخشی یا همه ی فعالیت های صید و صیادی به عنوان یک راهبرد مدیریتی برای حفاظت و بازسازی ذخایر ماهیان دریایی تعریف کرد. هدف از اجرای دریابست در واقع کنترل تلاش صیادی، حفاظت از ماهیان بالغ در فصل تخمریزی و نسل جوان ماهیان می باشد.