به گزارش روابط عمومی پژوهشکده اکولوژی خلیج فارس و دریای عمان، در تاریخ ۲۹ تیرماه ۱۴۰۱ ششمین کاروان ترویج ارتقا بهره وری کشاورزی پرورش میگو با موضوع بیماری های نوپدید (لکه سفید میگو)  با حضور 25 تن از پرورش دهندگان میگو، ریاست سازمان جهاد کشاورزی، رئیس امور اراضی استان، مدیرکل منابع طبیعی و آبخیز داری، مدیر صنایع سازمان، مدیرکل و کارشناسان اداره کل شیلات استان، رییس سازمان نظام  دامپزشکی استان، رئیس و محققین پژوهشکده اکولوژی خلیج فارس، رئیس سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی، رئیس شرکت شهرک‌ها، رئیس اتحادیه پرورش دهندگان میگوی استان  همچنین، مدیر و کارشناسان هماهنگی ترویج کشاورزی در استان  هرمزگان و  شهر بندر عباس  برگزار گردید.
پس از خوش آمدگویی سرکار خانم  مهندس بشیرزاده  مدیر  هماهنگی ترویج کشاورزی،   مهندس مویدی ریاست سازمان جهاد کشاورزی در خصوص  هدف از تشکیل کاروان‌های بهره وری و ضرورت احصا مشکلات پرورش دهندگان میگو مطالبی ارایه نمودند.
سپس مهندس پیری  معاون دفتر دانش و فناوری های کشاورزی در خصوص اهداف و ضرورت برگزاری کاروان‌های بهره وری توضیحات کاملی مطرح نمودند. در ادامه  مدیرکل شیلات وضعیت تولید میگو و مسائل و مشکلات سایت‌های پرورش میگو در استان را تشریح نمودند. همچنین ریاست پژوهشکده اکولوژی خلیج فارس دکتر مرتضوی  نیز وضعیت پرورش میگوی استان و بیماری لکه سفید میگو و راه های پیشگیری از آن را به طور کامل تشریح نمودند.
در ادامه ریاست سازمان نظام دامپزشکی استان دکتر بهاری  سخنرانی علمی کاملی در خصوص بیماری‌ها و بهداشت میگو  با تاکید بر بیماری لکه سفید برای حضار ارائه نمودند. سپس دکتر مرتضوی نیز پاور پوینت کاملی در خصوص چگونگی پیشگیری از بروز بیماری لکه سفید و شرایط استاندارد سازی سایت‌های پرورش میگو عنوان کردند. و در ادامه  پنل تخصصی پرسش و پاسخ با مدیریت ریاست محترم اتحادیه پرورش دهندگان میگو دکتر بازرگان تشکیل و به کلیه سوالات اساسی بهره برداران پاسخ و مصوباتی برای پیگیری به تایید روسا و مدیران دستگاه های اجرایی رسید و در ساعت 12:45  دقیقه برنامه با جمع‌بندی ریاست  سازمان جهاد کشاورزی پایان یافت.