دکتر بهمنی در دیدار با آقای مهندس دریانورد رییس سابق سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان هرمزگان که اخیرا بافتخار بازنشستگی نایل آمده اند از نقش اثربخش ایشان طی سالها خدمات ارزنده با اهدای لوح تقدیرتشکر کرد. دکتر بهمنی خاطر نشان کردند همراهی و همکاری صمیمانه حضرتعالی نقش موثری در دستیابی به اهداف توسعه پایداربخش شیلات داشته است. در این دیدار مهندس دریانورد ضمن اشاره به ضرورت اجرا ی طرح های تحقیقاتی کاربردی در زمینه شیلات و آبزیان خواستار توسعه فعالیت ها بویژه در زمینه تحقیقات مرتبط با بازسازی ذخایر، آبزی پروری دریایی و تهدایدات بیولوژیک شدند. ایشان ضمن اشاره به نقش کارآمد پژوهشکده اکولوژی خلیج فارس و دریای عمان در کمک به مدیریت چالش های استانی خواستار تقویت زیرساخت های مرتبط شدند.