به گزارش روابط عمومی پژوهشکده اکولوژی خلیج فارس و دریای عمان، آقای دکتر بهمنی طی نشست مشترک با دکتر گرگیج مدیرعامل شرکت میگوی سنتدرف جاسک در زمینه همکاری های مشترک بویژه اجرای طرح های تحقیقاتی در راستای دستیابی به تولیدات پایدار آبزیان در کشور به بحث و تبادل نظر پرداختند. در این نشست دکتر گرگیج ضمن تشکر از فعالیت های اجرا شده با پژوهشکده اکولوژی خلیج فارس و دریای عمان اعلام داشتند در سال جاری در دو  زمینه ی تولید تجاری پروبیوتیک بومی و تکثیر و پرورش ماهیان دریایی همکاری های مشترک ادامه خواهد یافت. در ادامه دکتر بهمنی ضمن تشکر از حمایت های شرکت از اجرای طرح های تحقیقاتی اظهار داشتند در سالی که به فرمایش مقام معظم رهبری بعنوان دانش بنیان مزین شده ضرورت دارد تجاری سازی یافته های تحقیقاتی در دستور کار قرار گیرد. بمنظور تقدیر از تلاش ها و خدمات ارزنده آقای گرگیج و حمایت از پژوهش های کاربردی لوح تقدیر به امضای دکتر بهمنی به ایشان اعطا گردید.