مرکز تکثیر و پرورش ماهیان دریایی جزیره قشم مورد بازدید آقای دکتر بهمنی رییس موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور و هیات همراه قرار گرفت. این شرکت که در منطقه سلخ واقع شده در زمینه تکثیر ماهیان هامور و سی باس فعالیت می کند. روبه روی درب ورودی شرکت  6 استخر دایره ای شکل با ظرفیت آبگیری 500 متر مکعب قرار داشت، که برای رشد بچه ماهیان در نظر گرفته شده است. در قسمت شرقی نیز دو سالن احداث شده بود که یکی از آن ها دارای استخرهای 15 متر مکعبی نگهداری مولدین و تخم ریزی ماهی هامور معمولی می باشد. ماهیان مولد با نسبت 2 به 1 و یا 3 به 1 در مخازن فایبرگلاس نگهداری می شوند. در این بازدید آقای مهندس دودانگه گزارشی از فعالیت های جاری و برنامه های شرکت در زمینه تکثیر ماهیان دریایی ارایه کرد. آقای دکتر بهمنی ضمن تشکر از اقدامات مطلوب شرکت در راستای تامین بچه ماهی مورد نیاز مزارع پرورش ماهی در قفس آمادگی موسسه را در خصوص اجرای طرح های تحقیقاتی مشترک به منظوردستیابی به دانش فنی تکثیر و پرورش ماهیان دریایی اعلام داشتند.