در راستای معرفی ظرفیت های پژوهشی استان آقای مهندس دوستی استاندار هرمزگان و هیات همراه روز چهارشنبه 25 خرداد ماه 1401 از فعالیت های جاری ایستگاه نرمتنان خلیج فارس بازدید کردند. طی بازدید فعالیت های پژوهشی شامل  
-پروژه مولد سازی و تکثیر ماهی سوکلا
-پرورش انبوه صدف خوراکی
-تکثیر و پرورش صدف های مروارید ساز
-تکثیر و پرورش خیار دریایی  
در بخش پایلوت پژوهشی و تولید انبوه  توسط دکتر مرتضوی رییس پژوهشکده و مهندس رامشی رییس ایستگاه تشریح گردید در ابتدای بازدید آقای دکتر مرتضوی به نقش کلیدی فعالیت های پژوهشی در دستیابی به بهره برداری پایدار از منابع آبزی و تامین معیشت ساکنان نوار ساحلی استان اشاره و به نتایج تحقیقات مرتبط پرداختند. در ادامه جزییات پروژه مولدسازی و تکثیر ماهی سوکلا تشریح گردید و از آقای استاندار درخواست شد در فرایند اجرای پروژه بطور ویژه مورد حمایت قرار گیرد. آقای مهندس دوستی ضمن تشکر از فعالیت های مناسب و ارزشمند انجام شده بر ضرورت تجاری سازی و مشارکت بخش خصوصی در این زمینه تاکید و دستور دادند حمایت های ویژه از فعالیت های جاری صورت گیرد. با توجه به اهمیت تامین بچه ماهی جهت دستیابی به اهداف دولت در خصوص ایجاد اشتغال در بخش شیلات قول مساعدت و حمایت از تولید تجاری ماهیان دریایی را دادند. در این بازدید آقای مهندس مرادزاده فرماندار شهرستان بندرلنگه، مهندس مویدی رییس سازمان جهاد کشاورزی، دکتر دریایی مدیرکل شیلات هرمزگان، دکتر مرتضوی رییس و دکتر محبی معاون پژوهشی پژوهشکده اکولوژی خلیج فارس و دریای عمان آقای استاندار را در این بازدید همراهی می کردند.