در راستای انجام اقدامات برای تحقق شعار سال 1401  "سال تولید، دانش بنیان و اشتغال آفرین"، در روز یکشنبه مورخ  1401/3/08 با هماهنگی های قبلی انجام شده توسط پارک زیست فناوری خلیج فارس، جلسه مشترکی فی مابین پژوهشکده اکولوژی خلیج فارس و دریای عمان و شرکت های تحت پوشش پارک با محور فعالیت های زیست فناوری دریایی صورت پذیرفت.
در جلسه مذکور دکتر مرتضوی رئیس و دکتر محبی نوذر معاون پژوهشی پژوهشکده اکولوژی خلیج فارس و دریای عمان، دکتر رنجبر رئیس پارک زیست فناوری خلیج فارس و همچنین نمایندگان شرکت های دانش بنیان دریا پروران آناهیتا، شهاب نقره ای قشم، زیست فناوری میگوی قشم و آبزیان شایراد قشم حضور داشتند.
در ابتدای جلسه، دکتر مرتضوی ضمن معرفی توانمندی ها و فعالیت های پژوهشی دو سال اخیر پژوهشکده اکولوژی خلیج فارس و دریای عمان، مهمترین دستاوردهای قابل تجاری سازی پژوهشکده را تشریح نمودند. ایشان در راستای معرفی دستاوردها و یافته های تحقیقاتی پژوهشکده اکولوژی که دارای پتانسیل تجاری سازی می باشد به مواردی مانند تکثیر و پرورش خیار دریایی اسکبرا  Holothuria scabra، تولید انبوه صدف دوکفه ای خوراکی کوکولاتا Saccostrea cucullata  در دریا، تکثیر و پرورش لارو صدف  مرواريد ساز لب سیاه Pinctada margaritifera و تولید صدفچه، تفریخ  تخم ماهی مرکب Sepia pharaonis و پرورش نوزادان حاصله، تولید آنزیم لیپاز از امعاء و احشاء تون ماهیان، تولید ژلاتین از ضایعات تون ماهیان،  تولید کنسرسیوم پروبیوتیک بومی میگوی پرورشی، تولید فرآورده میکروبی عامل بازدارنده در مقابل عارضه لکه سیاه میگوی پرورشی، تولید آنالوگ جدید داروی ضد سرطان Olivomycin A  از باکتری بومی Streptomyces sp. Strain SP 85،  راه اندازی کلکسیون میکروارگانیسم های زیست فعال بومی خلیج فارس و دریای عمان و تولید فرآورده میکروبی عامل کنترل زیستی شکوفایی جلبکی مضر اشاره نمودند.
در ادامه جلسه، دکتر رنجبر رئیس پارک زیست فناوری خلیج فارس نیز به تشریح فعالیت های دانش بنیان تحت پوشش پارک پرداخت و روش های ممکن برای همکاری های مشترک فی مابین را توضیح دادند. همچنین نمایندگان شرکت های حاضر در جلسه، ضمن توضیح فعالیت های جاری، ابهامات و سوالات خود در خصوص نحوه همکاری های مشترک را مطرح نمودند. پس از بررسی های کارشناسی مقرر گردید در خصوص امکان برگزاری مشترک رویداد استارتاپ استانی معرفی فعالیت های دانش بنیان شیلاتی استان هرمزگان، برگزاری جلسه مشترک در خصوص رفع ابهامات مرتبط با حفظ حقوق مادی و معنوی تجاری سازی دستاوردها و یافته های علمی و  امکان برگزاری جلسه مشترک فی مابین شتاب دهنده های پارک زیست فناوری خلیج فارس و بخش تخصصی زیست فناوری پژوهشکده در زمینه ترکیبات زیست فعال دارای منبع دریایی بررسی کارشناسی انجام گردد.
قابل ذکر است پارک زیست فناوری خلیج فارس مستقر در جزیره قشم از بزرگترین و معتبرترین پارک های علمی فناوری کشور در گرایش زیست فناوری و با تاکید بر فعالیت های زیست فناوری دریایی می باشد. این پارک تعداد یک مرکز رشد و 18 شرکت دانش بنیان را تحت پوشش خود دارد.