به گزارش روابط عمومی پژوهشکده اکولوژی خلیج فارس و دریای عمان، نشستی با عنوان بررسی مسائل اداری، پشتیبانی، مالی و برنامه و بودجه با حضور دکتر قائدنیا معاون اداری و پشتیبانی موسسه، دکتر مرتضوی رئیس پژوهشکده، دکتر بهزادی معاون پشتیبانی، دکتر محبی معاون پژوهشی و مدیران اداری، مالی و طرح و برنامه موسسه و پژوهشکده و کلیه کارشناسان و محققین پژوهشکده در تاریخ 1401/02/28 به صورت مجازی برگزار گردید.
در ابتدا دکتر مرتضوی ضمن خوشامدگویی به حضار در جلسه، نقش معاونت پشتیبانی در فعالیت های موسسه تحقیقات علوم شیلاتی را بسیار مهم دانسته و کسب رتبه ی بالا در ارزیابی سال گذشته ی مراکز و پژوهشکده های تابعه موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور را حاصل تلاش همکاران پژوهشکده و پشتیبانی موسسه بیان نمودند و نگاه ویژه ی موسسه را در خصوص دریافت گرنت، دریافت خدمات پشتیبانی و تامین نیروی انسانی و وزن دهی به پژوهشکده ها و مراکز  بر اساس عملکرد و ماموریت های ابلاغی درخواست نمودند.
در ادامه دکتر بهزادی در خصوص عملکرد سال گذشته پزوهشکده در بخش پشتیبانی و مالی و اداری در مقدمه به اهمیت نقش نیروی انسانی با وجود پیشرفت امکانات، تکنولوژی و نرم افزارها اشاره کرده و نیروی انسانی را مهمترین منبع سازمان ها دانستند.
سپس ایشان گزارشی در خصوص وضعیت نیروی انسانی پژوهشی و پشتیبانی شاغل،  پست های مصوب چارت سازمانی، کارهای انجام شده در بخش اداری، درآمدها و هزینه های انجام شده و کمبود اعتبارات ارائه نمودند.
در ادامه دکتر محبی معاون پژوهشی، در خصوص کمبود شدید نیروی تحقیقاتی و لزوم جذب نیروهای کارآمد جدید تاکید نمودند.
سپس مهندس رامشی مشکلات و کمبودهای ایستگاه بندر لنگه را عنوان نمودند. در ادامه پرسش هایی از قبیل کمبود نیروی انسانی، تجهیزات و لوازم آزمایشگاهی و اداری، خودرو و کمبود امکانات و کمک های رفاهی؛ توسط همکاران پژوهشکده مطرح شد.
در ادامه جلسه آقایان رضوانی ، نامدار و آذینی مدیران بودجه ، مالی و اداری موسسه به موارد مطرح شده پاسخ دادند در پایان  دکتر قائدنیا طی سخنانی ضمن تشکر از فعالیت ها و اقدامات ارزشمند پژوهشکده در سال 1400 به محدودیت های اعتباری در سال 1401 پرداخته و خواستار مدیریت هزینه ها و اعمال صرفه جویی در هزینه کرد شدند و مقرر گردید درخواست های پژوهشکده بررسی و نسبت به تامین اعتبارات مورد نیاز بر اساس اولویت های سال جاری اقدام شود.