در روز سه شنبه مورخ 23 فروردین 1401 و با هدف ایجاد هماهنگی های لازم برای همکاری های مشترک فی مابین اداره شیلات بندرلنگه و ایستگاه تحقیقاتی نرم تنان بندرلنگه، جلسه مشترکی با حضور آقای مهندس غفوری مدیر شیلات بندرلنگه برگزار گردید. محوریت این جلسه، نحوه همکاری های مشترک در اجرای مزرعه الگویی پرورش انبوه صدف خوراکی و پروژه مصوب موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور در زمینه زیست سنجی ماهیان تجاری و تون ماهیان بود.