همزمان با حضور آقای دکتر مرتضوی رئیس محترم و معاونین پژوهشکده اکولوژی خلیج فارس و دریای عمان در بندرلنگه و با توجه به نامیده شدن سال 1401 به دانش بنیان، نشست مشترکی با آقای مهندس مراد زاده فرماندار محترم بندر لنگه و همچنین آقای مهندس زرهی معاون محترم برنامه ریزی فرمانداری بندرلنگه در خصوص پروژه های انجام شده وجاری ایستگاه تحقیقاتی نرم تنان بندرلنگه  و انتقال دانش فنی به بخش خصوصی و سرمایه گذاران برگزار گردید، که مهندس مرادزاده فرماندار محترم بندرلنگه ضمن استقبال از موضوع،  فرمودند که در جهت تحقق شعار سال از سرمایه گذاران در این موضوع حمایت خواهد نمود. در این نشست، موضوعاتی مانند انتقال دانش فنی پرورش انبوه صدف خوراکی، تکثیر ماهیان زینتی و صدف مرواردید ساز مورد بحث قرار گرفت.