در روز دوشنبه مورخ 1401/01/22، نشست مشترک پژوهشکده اکولوژی خلیج فارس و دریای عمان و اداره کل شیلات هرمزگان با حضور دکتر محمد صدیق مرتضوی رئیس پژوهشکده، معاونین و روسای بخش های تخصصی و همچنین دکتر عبدالرسول  دریایی مدیر کل شیلات و معاونین آبزی پروری، صید و بنادر ماهیگیری و کارشناس فرآوری آبزیان آن اداره کل، در محل پژوهشکده اکولوژی برگزار گردید. در ابتدا، آقای دکتر مرتضوی ضمن خوشامدگویی، مروری اجمالی بر پروژه های جاری و مشکلات مرتبط با صید و صیادی استان نمودند. در این جلسه مباحث مجوز صید پروژه های تحقیقاتی ارزیابی ذخایر اسکوئید پشت ارغوانی و گیدر، مشکلات موجود در تهیه آمار روزانه صید میگو، جانمایی و استقرار سازه های زیستگاه مصنوعی و زیست سنجی ماهیان تجاری و تون ماهیان مورد بحث و کارشناسی قرار گرفت. همچنین بررسی اجمالی بر اولویت های پژوهشی سال 1401 انجام و مقرر گردید مباحث کارشناسی تکمیلی در جلسه آتی ادامه یابد.