سخنرانی عضو هیات علمی پژوهشکده اکولوژی خلیج فارس و دریای عمان در نشست تخصصی
" حفظ زیست بومهای دریایی"
سیامک بهزادی عضو هیئت علمی این پژوهشکده به عنوان سخنران در نشست تخصصی"حفظ زیست بوم های دریایی"، که توسط مرکز تحقیقات شیلاتی آبهای دور- چابهار و با همکاری اداره کل بنادر و دریانوردی استان سیستان و بلوچستان (معاونت دریایی- اداره ایمنی و حفاظت دریایی) و اداره کل حفاظت محیط زیست استان سیستان و بلوچستان(اداره حفاظت محیط زیست چابهار) به صورت وبینار برگزار گردید، شرکت نمود. ایشان در سخنرانی شان با عنوان "جابه جایی مرجان ها و پیشران های موجود در زیستگاه های حساس دریایی"  ضمن ارائه مقدمه ای کوتاه در خصوص مرجان ها و زیست بوم های حساس دریایی از دو بعد زیست محیطی و شیلاتی، به مجموعه اقداماتی اشاره نمودند که در صورت نیاز به جابه جایی، می بایست  در مراحل قبل، در عین عملیات و پس از جابه جایی یک کلنی مرجان انجام گردد. مجموعه نیازهای اکولوژیکی و فیزیولوژیکی مرجان ها در زیست بوم جدید معرفی شده، پارامترهای فیزیکی و شیمیایی، نرخ رسوب گذاری، جنس و نوع بستر از مجموعه مولفه هایی بوده که باید در حد استاندارد گونه های مرجان در زیست بوم جدید باشد، هم چنین برآورد برد زیستگاهی زیستگاه نیز از جمله شاخص های مهم در این گونه مطالعات معرفی گردید. سپس سناریوهای مطلوب، نامطلوب، آینده های محتمل، تحلیل الگوها و طراحی سناریو که در آینده پژوهی این گونه مطالعات بایستی مد نظر قرار گیرد نیز اشاره گردید. هم چنین استفاده از زیستگاه های مصنوعی به عنوان منطقه ضربه گیر(Buffer Zone)، در مناطق بالادستی با توجه به طوفان های حاره ای در منطقه توسط سخنران به عنوان یکی از اقدامات کلیدی پیشنهاد گردید. این نشست تخصصی پس از اتمام سخنرانی هر چهار سخنران، در انتها با میزگرد تخصصی که با مشارکت فعال اعضا هیئت علمی دانشگاه ها و موسسات تحقیقاتی، انجمن های مردم نهاد و سایر علاقه مندان به این موضوع تشکیل گردید پایان پذیرفت.