به گزارش روابط عمومی پژوهشکده اکولوژی خلیج فارس و دریای عمان_ بندرعباس، کتاب " ساردین ماهیان و موتو ماهیان خلیج‌فارس و دریای عمان(زیست شناسی، صید و فرآوری)" توسط دکتر علی سالارپوری، عضو هیات علمی موسسه تحقیقات علوم شیلاتی  کشور تالیف شد. این کتاب مشتمل بر چهار فصل می باشد. فصل اول: رده بندی و معرفی ساردین ماهیان و موتو ماهیان، فصل دوم: زیست شناسی و بوم شناسی ساردین ماهیان و موتو ماهیان، فصل سوم: بهره برداری و مدیریت صید ساردین ماهیان و موتو ماهیان و فصل چهارم: فراوری و محصولات ساردین ماهیان و موتو ماهیان  می باشد.
بصورت کلی در این کتاب، ابتدا به معرفی گونه‌های مهم و با ارزش این ماهیان در خلیج‌ فارس و دریای عمان پرداخته شده سپس، جنبه‌های زیست شناسی گونه‌ های غالب این ماهیان معرفی شده است. در ادامه وضعیت ذخایر، بهره‌برداری و روش‌ های صید این ماهیان در آبهای جنوب مورد بررسی قرار می‌گیرد و در پایان نیز ارزش غذایی و فرآورده‌ های حاصل از این ماهیان معرفی می‌گردد.