به گزارش روابط عمومی پژوهشکده اکولوژی خلیج فارس و دریای عمان، دکتر دشتیان نسب رئیس پژوهشکده میگوی کشور به همراه آقایان دکتر وحید یگانه و دکتر خسرو آیین جمشید معاون پژوهشی و فناوری، روز سه شنبه مورخ 1400/10/07 در پژوهشکده اکولوژی خلیج فارس و دریای عمان حضور یافتند و در نشست معرفی فعالیت های پژوهشی پژوهشکده شرکت نمودند.
در جلسه مذکور، دکتر مرتضوی رئیس پژوهشکده اکولوژی خلیج فارس و دریای عمان اقدامات، پروژه های تحقیقاتی و قراردادهای پژوهشی انجام شده در سال های اخیر و سال جاری من جمله طراحی و تولید کنسرسیوم میکروارگانیسم های بومی پروبیوتیک میگوی پرورشی، پرورش ماهی در قفس و مولدسازی ماهی سوکلا، پرورش صدف خوراکی در دریا را ارائه نمود.
همچنین ایشان انجام پروژهای تحقیقاتی مرتبط با ارزیابی ذخایر میگو و ماهیان دریایی، ایجاد و مکان یابی زیستگاه های مصنوعی، بررسی نقش تصفیه خانه شهر بندرعباس در آلودگی سواحل، میکروپلاستیک و بررسی سموم و تراکم پلانکتونی در آب های ساحلی را از دیگر فعالیت های شاخص اخیر پژوهشکده نام بردند.
در ادامه آقای دکتر دشتیان نسب نیز گزارشی از فعالیت های مرتبط با تکثیر و پرورش میگو در استان بوشهر را ارائه نمودند و در ادامه، بازدید از امکانات کارگاه آبزی پروری و آزمایشگاه های پژوهشکده صورت پذیرفت.