به گزارش روابط عمومی پژوهشکده اکولوژی خلیج‌ فارس و دریای عمان، دوره‌ی آموزشی مهارتی «پرورش صدف خوراکی» در تاریخ 1400/09/29 توسط مهندس حسین رامشی، کارشناس و مدیر ایستگاه تحقیقات نرمتنان بندرلنگه به صورت مجازی برگزار شد.
در این دوره انواع صدف های مهم خوراکی و تجاری، شناسایی زیستگاه ها و محل استقرار جمع آورها، زمان انتقال صدفچه به مزارع، مدیریت مزارع پرورش صدف در دریا و شناسایی موجودات مزاحم و شکارچی صدف ها به فراگیران آموزش داده شد.
مهندس رامشی گفتند: صدف های دوکفه ای از گونه های مهم تجاری و اقتصادی خلیج فارس می باشند که با پرورش آنها می توان ایجاد اشتغال نموده و با صادرات گوشت صدف به کشورهای حاشیه خلیج فارس برای کشور ارزآوری نمود. برای انجام این کار باید در زمان مناسب (فصل زادآوری) اقدام به جمع آوری صدفچه از دریا و یا تولید صدفچه در کارگاه تکثیر صدف نمود. برای جمع آوری و پرورش صدف های دوکفه ای و پرورش آن در دریا اقدام به ساخت جمع آور و خرید تجهیزات اولیه و بررسی استقرار جمع آورها در دریا نمود تا صدفچه مورد نیاز استحصال گردد . پس از استحصال و جمع آوری صدفچه در زمان مناسب با اندازه طولی مناسب صدفچه به سبدهای پرورش صدف در مزارع انتقال می گردد. از روش پرورش آویزانی و کفی جهت پرورش استفاده می شود. جهت نیل به هدف اصلی مدیریت مزرعه بسیار با اهمیت و ارزشمند می باشد. همچنین برای بررسی سطح سلامت صدف ها از آب محل پرورش صدف و گوشت آنها نمونه برداری باکتریایی انجام می شود.