در مراسمی که جهت  تجلیل از پژوهشگران برتر موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور در تاریخ 1400/9/29  به صورت مجازی برگزار گردید از 30 محقق و همکار تحقیقاتی، قدردانی گردید.
در این مراسم دکتر بهمنی مدیر  موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور و دکتر حافظیه معاونت پژوهشی ضمن تبریک هفته پژوهش راهنمایی‌ های لازم در خصوص نیل به اهداف عالی موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور را تبیین نمودند. درپایان از پژوهشگران برتر موسسه در زمینه‌های مختلف فعالیتی تقدیر شد. از پژوهشکده اکولوژی خلیج فارس و دریای عمان نیز مهندس حسین رامشی، دکتر محمد درویشی و دکتر سعید تمدنی به ترتیب به عنوان محققین برتر در زمینه‌های ایستگاه تحقیقاتی برتر، دستاورد پژوهشی برتر و پژوهشگر برتر معرفی گردیدند.