به گزارش روابط عمومی پژوهشکده اکولوژی خلیج فارس و دریای عمان، دوره آموزشی  ″بررسی اثرات مخرب زیست ‌محیطی بکارگیری روش‌های مختلف صید″ توسط دکتر محمد درویشی عضو هیات علمی این پژوهشکده به صورت مجازی در تاریخ 1400/09/28 در سامانه وب کنفرانس سازمان تحقیقات آموزش کشاورزی استان هرمزگان برگزار شد.
در این دوره آموزشی مبا حث تاریخچه فعالیت‌های ماهیگیری، اقدامات بین‌المللی در جهت تقویت حفاظت و مدیریت منابع آبزی، مراحل توسعه پایدار شیلاتی، آشنایی با روش‌ ها و ادوات صید و اثرات زیست‌ محیطی مخرب آنها و همچنین راهکارهای به حداقل رساندن این تاثیرات سوء مورد بررسی قرار گرفت.