به گزارش روابط عمومی پژوهشکده اکولوژی خلیج فارس و دریای عمان؛ به مناسبت گرامیداشت هفته پژوهش سخنرانی آقای دکتر گذری عضو هیات علمی این پژوهشکده با عنوان "دستاوردها، فرصت ها و چالش های مطالعات زیست فناوری میکروارگانیسم های دریایی در خلیج فارس و دریای عمان" در قالب وبینار ارائه گردید.
ایشان در ابتدا تاثیر تغییرات اقلیمی بر تنوع ارگانیسم های دریایی را از مهمترین چالش های جهانی موجود عنوان نمودند. در این زمینه تاکید شد در حالیکه روند افزایش دمای اقیانوس ها بطور میانگین حدود 11/0 درجه سلیسیوس در هر دهه می باشد لیکن در خلیج فارس این میزان 6/0 درجه سلسیوس ثبت شده که 5 برابر میزان جهانی است. تنها 2 درجه سلسیوس افزایش دمای آب می تواند منجر به کاهش 14 تا 45 درصد گونه ها شود. درحالیکه 20 درصد کاهش تنوع گونه ای ضرر اقتصادی معادل 112 میلیارد تا 14/1 تریلیون دلار تنها از جنبه داروهای ضد سرطان ایجاد می کند. در ادامه ایشان خلیج فارس را به دلیل دارا بودن گرمترین توده آبی در کره زمین به عنوان آزمایشگاه تغییرات اقلیمی عنوان نموده و بر ضرورت و فوریت بهره برداری بهینه از ترکیبات طبیعی خلیج فارس و دریای عمان تاکید نمودند. همچنین ایشان این واقعیت را که بیش از 92 درصد ترکیبات طبیعی دریایی هنوز شناسایی نشدند را یک فرصت مناسب برای توسعه مطالعات بیوتکنولوژی دریایی برشمرد.
از بخش های مهم این سخنرانی ارائه فرصت های مطالعاتی و پتانسیل های موجود در پژوهشکده اکولوژی خلیج فارس و دریای عمان بود. راه اندازی فرایندهای بالادستی و پایین دستی زیست فناوری از مهمترین اقدامات زیرساختی در پژوهشکده عنوان شد. در ادامه به جزئیات حلقه ای این زنجیره فنی اشاره شد و دستاوردهای آن تشریح شد. شناسایی و اکتشاف آنالوگ داروی ضد سرطان Olivomycin، شناسایی 6 سویه باکتری بومی عامل کنترل زیستی میکروجلبک Cochlodinium polykrikoides عامل کشند سرخ، دستیابی به سویه های مولد آنتی بیوتیک از رسوبات خلیج فارس، دستیابی به باکتری های مولد ترکیبات سیتوتوکسیک و آنتی اکسیدانت از دریای عمان و ایجاد کلکسیون میکروارگانیسم های زیست فعال خلیج فارس و دریای عمان که در سال 1395 با حضور وزیر وقت کشاورزی رونمایی شد از اهم دستاوردهای ارائه شده در این سخنرانی بود.
در ادامه ایشان فعالیت های مشترک ملی و بین المللی پژوهشکده را در این زمینه تشریح نمود و از اجرای پروژه های مشترک با دانشگاه علوم پزشکی شیراز و موسسه تحقیقات گیاه پزشکی کشور در قالب تفاهم نامه ها و قراردادهای پژوهشی خبر داد.  همچنین از همکاری بین المللی با پژوهشگران دانشگاه های Kiel آلمان، UCL school of pharmacy  لندن و دانشگاه Uppsala سوئد به عنوان فرصت های بین المللی یاد نمود. آقای دکتر گذری در پایان چالش های زیست فناوری میکروبی در کشور را نوپا بودن مطالعات زیست فناوری میکروبی، عدم سازماندهی و انسجام مناسب مطالعات در سطح دانشگاه ها و مراکز تحقیقاتی، هزینه های بسیار زیاد نمونه برداری از اکوسیستم های دریایی، پیچیدگی های فنی کار بر روی میکروارگانیسم ها و کمبود نیروی انسانی متخصص بیان کردند.