حضور رئیس بخش زیست فناوری موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور در بندرعباس
خانم دکتر میربخش رئیس بخش زیست فناوری موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور طی روزهای 29 و 30 آبان ماه و اول آذر ماه سال جاری در استان هرمزگان و پژوهشکده اکولوژی خلیج فارس و دریای عمان حضور یافت. در روز اول، در راستای اجرای پروژه تحقیقاتی با عنوان "دستيابي به دانش فني توليد بهبود دهنده زيستي لجن (خاك سياه) استخرهاي پرورش ميگو" با همراهی دکتر محسن گذری مجری استانی پروژه مذکور، نمونه برداری از مزارع پرورش میگو در منطقه تیاب صورت پذیرفت. در روز دوم، ضمن انجام عملیات آزمایشگاهی مرتبط با نمونه برداری انجام شده، با هدف بررسی وضعیت پروژهای مصوب و فعالیت های پژوهشی جاری و مشکلات اجرایی در بخش زیست فناوری پژوهشکده، جلسه مشترک با حضور ایشان، رئیس و معاون پژوهشی پژوهشکده، رئیس و کارشناسان بخش تخصصی تشکیل گردید. همچنین بازدید از آزمایشگاه ها به منظور آشنایی با امکانات و مشکلات آزمایشگاهی پژوهشکده اکولوژی خلیج فارس و دریای عمان و بخش زیست فناوری در روز آخر حضور ایشان صورت پذیرفت.