عناوین زیر به ترتیب در وبینار ارائه خواهد شد، مدت زمان هر ارائه 15 دقیقه و زمان پرسش و پاسخ نیز 20 دقیقه خواهد بود:

-ملزومات مدیریت اکوسیستم محور با تاکید بر خلیج فارس و دریای عمان ( دکتر احسان کامرانی)

-میزان برداشت مجاز از ذخایر ماهیان در خلیج فارس و دریای عمان ( دکتر سید امین الله تقوی مطلق)

-بررسی وضعیت آلاینده های زیست محیطی در زیستگاه های آبزیان استان هرمزگان (دکتر محمد صدیق مرتضوی)

-تحلیل ریشه ای عوامل صید غیر مجاز در استان هرمزگان و ارائه راهکارهای مدیریتی برای کاهش آن (دکتر مسلم دلیری)

-روند تغییرات تنوع و CPUA ماهیان کفزی استان هرمزگان (مهندس رضا دهقانی)

- الزامات ماهیگیری مسئولانه ذخایر ساردین و موتو ماهیان در استان هرمزگان (دکتر علی سالار پوری)

-معیارهای برآورد اجتماعات ماهیان صخره ای و زینتی در خلیج فارس (دکتر سیامک بهزادی)

-نقش مدیریت صید در بازسازی و بهره برداری پایدار از ذخایر تجاری میگو در استان هرمزگان (دکتر محمد مومنی)

 

از کلیه علاقمندان، جامعه علمی و دانشگاهی، دانشجویان، صیادان ، بهره برداران و کارشناسان شیلاتی دعوت به مشارکت در این وبینار می نماید. به شرکت کنندگان در وبینار گواهی معتبر اعطا می گردد. ورود به جلسه وبینار از طریق لینک زیر و به صورت میهمان امکان پذیر است.