دکتر ذبیح اله بهمنی عضو هیات علمی پژوهشکده اکولوژی خلیج فارس و دریای عمان، جلسه مشترک با کارشناسان پهنه سازمان جهاد کشاورزی استان و محققین معین پژوهشکده اکولوژی خلیج فارس و دریای عمان را بصورت وبینار برگزار نمود. سخنرانی با موضوع " روشهای حفظ کیفیت و ارزش غذایی محصولات شیلاتی " و با تاکید بر رعایت نکات بهداشتی در زمان خرید، حفظ کیفیت طی دوران نگهداری، آشنایی با روشهای پخت و تنوع محصولات شیلاتی ارائه گردید. در این جلسه تعداد 75  نفر از کارشناسان پهنه استان هرمزگان،  6 نفر از محققین معین پژوهشکده و همچنین دیگر کارشناسان حضور داشتند.