کنگره بین المللی یوسرن به صورت وبینار در سطح بین المللی و با حضور پژوهشگرانی از دانشگاههای ایران و جهان من جمله دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان و دیگر دانشگاه های علوم پزشکی کشور از تاریخ نهم الی دوازدهم نوامبر (نوزدهم لغایت بیست و دوم آبان ماه) برگزار گردید. در این گنگره بین المللی، آقای دکتر سعید تمدنی جهرمی عضو هیات علمی پژوهشکده اکولوژی خلیج فارس و دریای عمان، آخرین دستاورد های پژوهشی این پژوهشکده در زمینه میکروارگانیسم ها و میکرو جلبک های استخراج شده از خلیج فارس را تحت عنوان Marine microorganisms, micro and macro algae from the Persian Gulf, Immense scope for pharmacology ارائه نمود.