بنا به گزارش روابط عمومی پژوهشکده روز چهارشنبه 99/8/21 نشستی با حضور دکتر جوادی معاون پژوهش و فناوری سازمان تحقیقات آموزش و ترویج کشاورزی ،دکتر بهمنی رییس موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور ،دکتر حافظیه معاون پژوهش و فناوری موسسه،مهندس دریانورد رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان هرمزگان ، جمعی از مدیران استانی ،معاونین و مدیران پژوهشکده برگزارشد آخرین دستاوردها و برنامه های پژوهشی پژوهشکده مورد بررسی قرارگرفت .
 دکتر مرتضوی رییس پژوهشکده با اعلام اینکه در سال جاری 35 طرح و پروژه تحقیقاتی در بخش های تخصصی پژوهشکده و ایستگاه شیلاتی  تحقیقاتی نرمتنان خلیج فارس در حال انجام است افزودند 18پروژه برونداد ترویجی 4 پروژه بروند تجاری و 8 پروژه برونداد بنیادی دارند. ایشان ضمن اشاره به ضرورت توجه به برنامه های کلان و بالا دستی در تدوین پروژه ها اظهار داشتند طرحها و پروژه های تحقیقاتی در زمینه های اقتصادی اجتماعی ، تنوع زیستی ، تغییر اقلیم تعریف شده اند. مولدسازی ماهی سوکلا،ارزیابی ذخایر ماهیان کفزی ،بررسی جامع اثرات آلاینده ها درسواحل و زیستگاههای آبزیان را از مهم ترین اولویت های پژوهشی سال جاری پژوهشکده می باشد.
در ادامه مراسم دکتر جوادی به ایرادسخن پرداخت وبه اصلاح دستورالعمل بررسی وتصویب طرحهای تحقیقاتی اشاره وگفتند در آیین نامه جدید توجه ویژه ای به بروندادهای پروژه ها شده و رویکرد اصلی ارتقا وضعیت نوآوری در طرح های تحقیقاتی است و انتظار می رود فعالیت هادر ابعادی گسترده و از طریق تعریف و اجرای  طرحهای کلان انجام شود.ایشان به توسعه فعالیت های دانش بنیان و تجاری سازی یافته های پژوهشی بعنوان یک ضرورت اشاره و توضیه کردند در این خصوص اقدامات جدی انجام گردد.ایشان از پژوهشکده درخواست کردند توصیه هاباید راهبردی بوده و راهکارهایی اجرایی برای حل مشکل بهره برداران ارایه دهیم.
سخنران بعدی آقای دکتر بهمنی رییس موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور بودند.ایشان پژوهشکده را مجموعه ای کارآمد در سطح موسسه برشمردند که درسالهای اخیر نقش بسزایی در اجرای برنامه های پژوهشی کاربردی داشته است ودرحال حاضر در تمامی موضوعات و محورهای مرتبط درحال فعالیت می باشدو برای پاسخگویی به نیازهای بهره بردران آمادگی لازم را دارد.
در ادامه مراسم به پاس حمایت ها و مساعدت سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان هرمزگان در توسعه پژوهش های کاربردی شیلاتی لوح تقدیر با امضای  دکتر بهمنی به ایشان اهدا و تلاشهای بی شایبه نامبرده تقدیر شد. مهندس دریانورد طی سخنان کوتاهی ضمن تشکر خواستار هم افزایی دانشگاهها و مراکزپژوهشی در جهت پاسخ به نیاز جامعه شد. دکتر فتی رییس پارک علم و فناوری استان هرمزگان طی سخنانی اعلام آمادگی کردند در سال جاری 500 میلیون تومان اعتبار به طرحهای دانش بنیان پژوهشکده اختصاص دهند. دکتر دریایی مدیرکل شیلات هرمزگان ضمن اشاره به هماهنگی مطلوب بین اداره کل و پژوهشکده، یافته های پژوهشی را ملاک تصمیم گیری در اداره کل شیلات استان دانستند.