گشت‌های تحقیقاتی مدیریت صید میگو در استان هرمزگان آغاز گردید. گشت‌ تحقیقاتی برآورد میزان مجاز قابل‌برداشت و تعیین زمان بازگشایی  صید میگو در استان هرمزگان از 22 شهریور به مدت ۵ روز با حضور کارشناسان بخش بیولوژی و ارزیابی ذخایر آبزیان پژوهشکده اکولوژی خلیج‌فارس و دریای عمان و با همکاری اداره کل شیلات استان هرمزگان انجام می‌شود.

گشت‌های تحقیقاتی به‌منظور بررسی و مدیریت ذخایر میگوی هرمزگان به‌صورت ماهانه با استفاده از شناورهای لنج محلی انجام می‌گردد. در این بررسی‌ها نمونه‌برداری از ذخایر میگو و شرایط زیست‌محیطی به‌منظور بررسی ارتباط بین ذخیره میگو و پارامترهای محیطی انجام می‌شود. از طرفی پایش وضعیت تخم‌ریزی، ورود نسل جدید و نوپا میگو به زیستگاه اصلی و رشد میگوهای جوان، در اعماق بین ۵ تا ۳۵ متر از طریق تور کشی با روش ترال در صیدگاه میگو از مناطق سیریک تا درگهان در شمال جزیره قشم انجام می‌شود.  با فرارسیدن فصل صید میگو، گشت  تحقیقاتی بررسی  ذخایر میگو باهدف تعیین میزان مجاز قابل‌برداشت ( TAC ) و تعیین زمان مناسب برای شروع فصل صید میگو، با استقرار گروه تحقیقاتی پژوهشکده اکولوژی خلیج‌فارس و دریای عمان بر روی 5  فروند شناور لنج میگو گیر محلی از 2 2 شهریورماه سال جاری به مدت ۵ روز آغاز گردید. هدف از این بررسی‌ها به حداکثر رساندن سود اقتصادی حاصل از صید میگوهای تجاری برای جامعه صیادی و صنایع فرآوری میگو است. بر اساس تحقیقات بهترین اندازه میگوی موزی که بیشترین بهره اقتصادی را دارد، زمانی است که طول کاراپاس میگوها به ۲۸ میلی‌متر برسند که در این زمان به‌طور متوسط وزن میگوهای تجاری هرمزگان حدود ۱۷ گرم و طول کل آن‌ها ۱۵۰ میلی‌متر می‌باشد و ذخیره میگو در این زمان به بیشینه مقدار خود می‌رسد.

نتایج حاصل از این بررسی‌ها به‌منظور مدیریت ذخایر میگوی هرمزگان در اختیار اداره کل شیلات هرمزگان قرار خواهد گرفت. فصل صید میگو در هرمزگان  ۴۵ روز طول خواهد کشید که حدود ۱۵۰ شناور لنج ترالر میگو گیر در صیدگاه فعالیت می‌کنند.  پایش وضعیت ذخیره میگو در فصل صید نیز توسط کارشناسان پژوهشکده از طریق آنالیز آمار و اطلاعات صید از شناورهای صیادی انجام خواهد گرفت، با کاهش میزان شاخص صید میگو ( CPUE ) و با استفاده از مدل‌های ارزیابی ذخایر اقدام به تعیین زمان خاتمه صید و بهره‌برداری از ذخیره میگو خواهد شد.

میگو­های اقتصادی در هرمزگان شامل 6 گونه میگوی موزی( Penaeus merguiensis )، میگوی ببری سبز( Penaeus semisulcatus )، ، میگوی سفید هندی( Penaeus indicus )، ، میگوی سفید سرتیز( Metapenaeus affinis   ) ، میگوی چکو ( Metapenaeus stebinggi )، و میگوی خنجری ( Parapenaeus stylifera ) می‌باشند. میگوی موزی ، گونه غالب استان هرمزگان است و پس از آن میگوی سفید سرتیز می‌باشد.