کمیته فنی تکثیر میگوی استان هرمزگان با حضور مدیر کل شیلات هرمزگان،معاون آبزی پروری سازمان شیلات ایران و مدیرکل دفتر امور میگوی آبزیان آب شور سازمان شیلات ایران ، رئیس و مدیران بخش های آبزی پروری و ژنتیک پژوهشکده اکولوژی خلیج فارس و دریای عمان، نمایندگان سازمان جهاد کشاورزی سازمان نظام مهندسی و دامپزشکی استان و جمعی از مدیران بخش خصوصی صنعت تکثیر و  پرورش میگو در اداره کل شیلات هرمزگان برگزار شد.
دکتر دریایی مدیر کل شیلات هرمزگان، ارتقای علمی و دانش تخصصی بهره برداران و استفاده از دانش روز را لازمه پیشرفت در این صنعت خواند و گفت: بدون شک پژوهشکده اکولوژی خلیج فارس و دریای عمان در این زمینه می تواند به خوبی یاری رسان صنعت تکثیر و پرورش میگو باشد. 
وی همچنین از همکاری اداره کل شیلات هرمزگان با پژوهشکده اکولوژی خلیج فارس و دریای عمان در راستای تولید مولدهای سالم  خبر داد و گفت: اعتبار استانی برای این مهم تخصیص شده اما در حال حاضر این پروژه با کمبود اعتبار روبرو شده است و نیازمند تخصیص اعتبار و حمایت های بیشتر است رئیس پژوهشکده اکولوژی خلیج فارس و دریای عمان پایش بیماری های احتمالی ،حرکت در مسیر تولید میگوی سالم و عاری ازبیماری را از فعالیت های در حال پیگیری پژوهشکده اکولوژی خلیج فارس و دریای عمان و اداره کل شیلات هرمزگان خواند و گفت: تداوم این روند نیازمند حمایت های دولت و مشارکت بهره برداران و  بخش خصوصی است. در ادامه دکتر مرتضوی ضمن  اشاره به برنامه های سال جاری و هدایت فعالیت های پژوهشی به سمت حمایت از بهره برداران پروپوزال پیشنهادی در زمینه تولید مولدین سالم ارائه کردند که مورد بحث و بررسی قرار گرفت و مقرر شد طی تفاهم نامه سه جانبه بین کارگاههای تکثیر ، اداره کل شیلات استان هرمزگان و پژوهشکده عملیات اجرایی طرح شروع گردد.