در راستای اجرا عملیات میدانی پروژه پژوهشی با عنوان "بررسی صید و صیادی ماهی یال اسبی سربزرگ ( Trichiurus lepturus ) در آبهای استان هرمزگان"، نمونه گیری در  منطقه غرب استان از بندرکنگ تا بندر حسینه در روزهای 4 و 5 مرداد ماه سال جاری صورت پذیرفت. قابل ذکر است این پروژه از محل انعقاد قرارداد پژوهشی با بخش خصوصی در حال اجرا است و در این عملیات  به منظور تعیین ترکیبات طولی صید این ماهی، نمونه گیری و انجام زیست سنجی از ماهیان صید شده  بوسیله ابزار صید گوشگیر به تفکیک محل به دام افتادن ماهی در تور مورد بررسی واقع گردید.
 لازم به توضیح است که یکی از اهداف پروژه حاضر، بهینه سازی این روش صید جهت بهره برداری پایدار از ذخایر این گونه ارزشمند است.