با اعتماد به تخصص موجود در پژوهشکده اکولوژی خلیج فارس و دریای عمان، در سال جاری قرارداد پژوهشی جهت انجام مطالعات تولید و توسعه یک فراورده پروبیوتیک سازگار با شرایط موجود در استان هرمزگان با شرکت خصوصی تکثیر لارو میگوی جاسک سندرف منعقد گردید. بدنبال آن با همکاری تیمی از پژوهشگران پژوهشکده و با تکیه بر یک دهه مطالعات منسجم در این زمینه، در فاز اول بسته پیشنهادی شامل طرحی مشتمل بر مطالعات آزمایشگاهی و پایلوت برای تحقیق و توسعه یک محصول پروبیوتیک جدید برنامه ریزی شد. ویژگی ها و تمایزات طرح پیشنهادی نسبت به مطالعات انجام شده در کشور را می توان در سه محور اساسی برشمرد.

محور اول عبارتست از جدید بودن محصول تولید شده نسبت به موارد مشابه که بسیار حائز اهمیت می باشد. از جنبه های شاخص نوآوری در طرح ارائه شده طراحی کنسرسیومی از میکروارگانیسم ها برای تولید فراورده پروبیوتیک می باشد. استفاده از کنسرسیوم میکروارگانیسم ها ضمن ارائه همزمان چندین عملکرد مفید در یک محصول به عنوان نسل جدیدی از فراورده های پروبیوتیک محسوب می گردد. محور دوم استفاده از میکروارگانیسم های بومی در طراحی کنسرسیوم پروبیوتیک می باشد. اهمیت این موضوع تا جایی است که معمولا محصولات پروبیوتیک بر پایه میکروارگانیسم های بومی طراحی می شوند. شرایط محیطی از عوامل تعیین کننده حضور و ترکیب میکروفلور بومی آبزی می باشد و مسلما این شرایط در مزارع پرورش میگو مستقر در اکوسیستم های آبی مختلف از هم متفاوت می باشد. از شاخص ترین ویژگی های محصول هدف گذاری شده در این طرح دستیابی به کنسرسیومی از میکروارگانیسم های ساکن در اکوسیستم بومی موجود در مزارع مستقر در استان هرمزگان است. محور سومجامعیت، انسجام و پیوستگی آزمون های طراحی شده در طرح حاضر است که به ندرت در طرح های مشابه یافت می شود. در این طرح،  طیفی از مطالعات برون تنی  (In vitro)  و درون تنی(In vivo)  ضروری برای احراز و تایید کارایی فراورده پروبیوتیک پیش بینی شده است. در مجموع طرح پیشنهادی با توجه به جلب توجه سرمایه گذار بخش خصوصی فرصتی کم نظیر برای ورود به عرصه تجاری سازی محصولات بیوتکنولوژیک در پژوهشکده اکولوژی خلیج فارس و دریای عمان می باشد.

پژوهشگران مشارکت کننده در این طرح دارای سابقه مطالعاتی مستمر در این زمینه می باشند. تمامی آزمون های پیش بینی شده در طرح پیشنهادی توسط محققین حاضر در پژوهشکده اکولوژی خلیج فارس و دریای عمان راه اندازی و اجرا خواهد شد. قابل ذکر است مسئولیت اجرایی این فعالیت پژوهشی که در قالب یک طرح و 5 پروژه تحقیقاتی در موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور مصوب گردیده است، به عهده  دکتر محسن گذری از محققین با تجربه پژوهشکده اکولوژی خلیج فارس و دریای عمان می باشد.