در روز چهارشنبه مورخ 98/10/18 دکتر بهمنی رئیس موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور به همراهی  دکتر خون میرزایی رئیس سازمان شیلات ایران،  دکتر زارع قائم مقام ریاست سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی،  دکتر بازرگان معاون پژوهشی سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی ، دکتر اسحاقی رئیس موسسه تحقیقات واکسن و سرم سازی رازی، دکتر آمیقی معاون پژوهشی موسسه تحقیقات واکسن و سرم سازی رازی، دکتر حافظیه معاون پژوهشی و دکتر قائدنیا معاون برنامه ریزی و پشتبانی موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور از مزرعه پرورش صدف خوراکی در محل موج شکن ملو بازدید نمودند. قابل ذکر است پرورش انبوه صدف خوراکی در قالب پروژه تحقیقاتی و با حمایت مالی سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان هرمزگان در بندرلنگه و بندر ملو در حال اجرا می باشد و با توجه به وجود بازار صدف خوراکی در خارج از کشور، انتظار می رود با ترویج دستاوردهای پژوهشی، اجرای این پروژه در ایجاد اشتغال و افزایش درآمد جامعه صیادی و آبزی پروری استان هرمزگان   نقش آفرین باشد.