بعد از ظهر روز سه شنبه مورخ 98/10/17، دکتر بهمنی رئیس موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور با همراهی دکتر خون میرزایی رئیس سازمان شیلات ایران،  دکتر زارع قائم مقام ریاست سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، دکتر بازرگان معاون پژوهشی سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی ، دکتر اسحاقی رئیس موسسه تحقیقات واکسن و سرم سازی رازی، دکتر آمیقی معاون پژوهشی موسسه تحقیقات واکسن و سرم سازی رازی، دکتر حافظیه معاون پژوهشی و دکتر قائدنیا معاون برنامه ریزی و پشتبانی موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور در ایستگاه تحقیقات نرمتنان خلیج فارس (بندرلنگه) حضور یافتند. در ابتدا از نمایشگاه دستاوردها و یافته های پژوهشی بر پاشده در محل ایستگاه  تحقیقات نرمتنان خلیج فارس بازدید بعمل آمد و همچنین توضیحات لازم از سوی مهندس رامشی رئیس ایستگاه تحقیقات نرمتنان خلیج فارس در خصوص پروژه های جاری ایستگاه با تاکید بر پروژه مولدسازی و معرفی ماهی سوکلا به صنعت پرورش ماهی در قفس ارائه شد. در این بازدید جناب آقای مهندس نیکویی فرماندار محترم شهرستان بندرلنگه نیز حضور داشتند.