در راستای حضور دکتر بهمنی رئیس موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور به همراهی دکتر خون میرزایی رئیس سازمان شیلات ایران، دکتر زارع قائم مقام ریاست سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی،  دکتر بازرگان معاون پژوهشی سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی ، دکتر اسحاقی رئیس موسسه تحقیقات واکسن و سرم سازی رازی، دکتر آمیقی معاون پژوهشی موسسه تحقیقات واکسن و سرم سازی رازی، دکتر حافظیه معاون پژوهشی و دکتر قائدنیا معاون برنامه ریزی و پشتبانی موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور در غرب استان هرمزگان در تاریخ 98/10/17، بازدیدی از فعالیت های آبزی پروری و پرورش ماهی در قفس سایت نیکسا بعمل آمد. در این بازدید، مهندس یوسفی مدیر عامل شرکت نیکسا، فعالیت های جاری سایت را در محل استقرار قفس های پرورش ماهی ارائه نمودند. در ادامه دکتر خون میرزایی رئیس سازمان شیلات ایران، پرورش ماهی در قفس را از اولویت های مهم آبزی پروری سازمان جهاد کشاورزی برشمرده و از تسهیلات در نظر گرفته شده برای ورود سرمایه گذاران جدید به این صنعت خبر داد. دکتر بهمنی نیز آخرین یافته های علمی موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور مرتبط با پرورش ماهی در قفس را تشریح نمودند.