در روز سه شنبه مورخ 98/10/17، دکتر بهمنی رئیس موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور به همراهی دکتر خون میرزایی رئیس سازمان شیلات ایران،  دکتر زارع قائم مقام ریاست سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی،  دکتر بازرگان معاون پژوهشی سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، دکتر اسحاقی رئیس موسسه تحقیقات واکسن و سرم سازی رازی، دکتر آمیقی معاون پژوهشی موسسه تحقیقات واکسن و سرم سازی رازی، دکتر حافظیه معاون پژوهشی و دکتر قائدنیا معاون برنامه ریزی و پشتبانی موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور از منطقه آزاد تجاری کیش بازدید نمودند و طی جلسه مشترک با دکتر مظفری رئیس منطقه آزاد کیش، زمینه های همکاری مشترک سه جانبه فی مابین موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور، منطقه آزاد کیش و سازمان شیلات ایران مورد بررسی قرار گرفت. از مهمترین محورهای فعالیت های مشترک به تولید و پرورش جلبک، صدف خوراکی ، ماهیان تزئینی و همچنین پرورش ماهی در قفس اشاره گردید.