بمناسبت گرامیداشت هفته پژوهش سال 1398 و به منظور ارج نهادن به تلاش های ارزنده همکاران پژوهشکده اکولوژی خلیج فارس و دریای عمان ، سرکار خانم مهندس الهه عباسی رابط ترویج پژوهشکده اکولوژی خلیج فارس و دریای عمان بعنوان همکار نمونه موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور انتخاب و توسط آقای دکتر بهمنی رئیس محترم موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور مورد تقدیر قرار گرفت