بمناسبت هفته پژوهش سال 1398 و به منظور ارج نهادن به تلاش های ارزنده همکاران پژوهشکده اکولوژی خلیج فارس و دریای عمان ، جناب آقای مهندس حسین رامشی رئیس ایستگاه تحقیقات شیلاتی نرمتنان خلیج فارس (بندرلنگه) بعنوان همکار نمونه موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور انتخاب و توسط آقای دکتر بهمنی رئیس محترم موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور مورد تقدیر قرار گرفت.