به مناسبت گرامیداشت هفته پژوهش سال 1398 و به منظور برجسته نمودن نقش فناوران عرصه علم و صنعت، آقای دکتر محسن گذری از محققین پژوهشکده اکولوژی خلیج فارس و دریای عمان بعنوان فناور برتر گروه علوم پایه از مراکز رشد و پارک علم و فناوری استان هرمزگان انتخاب و  در مراسم اختتامیه هفته پژوهش سال جاری در روز شنبه مورخ 1398/9/23 ، توسط آقای دکتر همتی استاندار محترم هرمزگان مورد تقدیر قرار گرفت.